Under sommaren kommer kenneln att berikas med en liten tikvalp för framtida avel. Som kommer att ske på ett godkänt ställe,